Gouri

เลเซอร์และความงาม » ใบหน้า

GOURI (กูริ) คืออะไร?

GOURIคือโพลิคาโปรแลคโตน Polycaprolactone (หรือ PCL ชนิดเหลว)สำหรับฉีด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แรก และเป็นหนึ่งเดียวของโลกที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง

gouri.jpg (900×900)

 

GOURI

ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้กลับมาอ่อนเยาว์อีกครั้ง ด้วยการเสริมสร้างคอลลาเจน (Collagenesis) ทั่วทั้งใบหน้าโดยหลังจากฉีด

GOURI จะกระจายตัวทั่วทั้งใบหน้าอย่างเป็นธรรมชาติโดยผลิตภัณฑ์ไม่มีส่วนผสมของ ไมโครพาร์ทิเคิล (Microparticles)

จึงมีความปลอดภัย และ ช่วยให้เกิดการสร้างคอลลาเจนจากผิวที่เสื่อมสภาพไปตามวัยขึ้นมาใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทางจะฉีดเพียง 2-4 จุด เท่านั้น

GOURI

 ช่วยแก้ไขการเสื่อมสภาพของผิวให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูคุณภาพผิวให้กลับมาอ่อนเยาว์อีกครั้ง

 

CESABP Technology

เทคโนโลยี CESABP ที่จดสิทธิบัตรของ GOURI

เทคโนโลยีโพลิเมอร์ชนิดละลายน้ำได้ และย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ออกฤทธิ์ในการเสริมสร้างคอลลาเจน (Collagenesis-Enabled Solubilized Active andBiodegradable Polymer Technology หรือ CESABP)

ของโรงงานเด็กซ์ลีโว (DEXLEVO) เป็นเทคโนโลยีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งช่วยให้เกิดการเสริมสร้างคอลลาเจนของผิวตามธรรมชาติและคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวของคุณโดยไม่เกิดเป็น ไมโครพาร์ทิเคิล (Microparticles)
พบกับ Gouri ได้แล้วที่ ยศการคลินิก ทั้ง 2 สาขา

-          ยศการคลินิก สาขาราชดำริ  โทร. 02-253-8901

-          ยศการคลินิก  สาขา The Explace mall ชั้น 2 โทร 02-127-0124