แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ในคนที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง สังเกตได้จากลักษณะเปลือกตาตกคล้ายคนตาปรือ หรือดูง่วงนอนตลอดเวลา ดวงตาดูไม่สดใส อาจเป็นได้เพียงตาข้างเดียว หรือเป็นทั้ง 2 ข้าง ซึ่งสามารถเป็นได้ตั้งแต่กำเนิดหรือเป็นในภายหลัง ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอายุที่มากขึ้น
สำหรับในเด็กในวัยเข้าเรียนที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเปลือกตาตก อาจสร้างปัญหาด้านการมองไม่ชัด หรือถูกเพื่อนล้อเลียนจนเด็กขาดความมั่นใจได้ ทั้งนี้ การทำศัลยกรรมเพื่อแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถาวร เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างมั่นใจ

ลักษณะของ กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เป็นอย่างไร

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คือ อาการที่เปลือกตาตกมากกว่าปกติ เนื่องจากกล้ามเนื้อและเอ็นซึ่งมีหน้าที่ในการพยุงเปลือกตาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีปัญหา จึงทำให้เปลือกตาตกหรือหย่อนตามแรงโน้มถ่วง เป็นเหตุให้กระทบการมองเห็นและการใช้ชีวิตประจำวัน อาจเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ โดยมีลักษณะดังนี้

 1. ลืมตาได้ไม่เต็มที่ ถ้าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียวจะเห็นเปลือกตาข้างนั้นลงมาปิดที่ขอบบนของตาดำมากกว่าอีกข้าง
 2. คนที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมากมักจะเลิกคิ้วและหน้าผาก เพื่อยกคิ้วช่วยให้เปลือกตาไม่ลงมาบังการมองเห็น
 3. ถ้าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียว คิ้วข้างที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะสูงกว่าปกติ (แบบไม่ตั้งใจ)
 4. เห็นเบ้าตาลึกกว่าปกติ ดูเป็นคนง่วงนอนตลอดเวลา
 5. ชั้นตาของข้างมีปัญหาจะดูกว้างกว่าปกติ หรือดูกว้างกว่าข้างที่ปกติ

สาเหตุกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 1. เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแบบชนิดเป็นมาแต่กำเนิด
 2. อายุมากที่เพิ่มขึ้น ทำให้เอ็นใช้ยกเปลือกตาหย่อนคล้อยหรือหลุด ไม่สามารถยกหนังตาขึ้นมาได้
 3. อาการเจ็บป่วยจากโรคบางชนิด เช่น เนื้องอกในสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
 4. แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ที่ YOSKARN CLINIC (ยศการ คลินิก)

การแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ควรทำโดยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ เนื่องจากหากวิเคราะห์สาเหตุไม่ถูกต้องก็ไม่สามารถแก้ไขให้เปลือกตาถูกยกขึ้นเป็นปกติสวยงามได้

ศัลยแพทย์ที่ YOSKARN CLINIC (ยศการ คลินิก) มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปี ดังนั้น ก่อนการรักษา แพทย์จะตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อตา และวิเคราะห์รูปตาของคนไข้อย่างละเอียดก่อนเลือกวิธีการรักษาที่ถูกต้อง และมีความสวยงามเท่ากันทั้ง 2 ข้าง

ข้อดีของการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

– ตาโตขึ้น ชั้นตาสวยขึ้น
– สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
– ช่วยสร้างความมั่นใจ และใช้ชีวิตได้เป็นปกติ
– ชั้นตาดูเป็นปกติไม่กว้างหรือหนาเกินไป

วิธีแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง 

การแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงตั้งแต่เกิดที่มีลักษณะตาปรือ แพทย์จะใช้ไหมเย็บดึงรั้งเอ็นยกหนังตาขึ้น 3 จุด ได้แก่ บริเวณเอ็นกลางเปลือกตา และเอ็นทั้ง 2 ฝั่งที่มีตำแหน่งอยู่ตรงกับขอบลูกตาดำ ทำให้หนังตาถูกยกขึ้น
ในกรณีหนังตาตกเนื่องจากอายุที่มากขึ้น แพทย์จะใช้วิธีการยกเทียม โดยใช้เส้นเอ็นยกหนังตาแทนที่กล้ามเนื้อไปดึงรั้งยกหนังตาขึ้น หรือกรณีที่กล้ามเนื้อตาหย่อนคล้อย อ่อนแรงมาก แพทย์จะใช้วิธีเย็บกระชับหรือตัดแต่งเอ็นกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตาให้สั้นลง ทั้งนี้ แพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมในแต่ละบุคคล
หลังรับการรักษา ในบางคนอาจจะมีอาการบวมที่บริเวณเปลือกตาเล็กน้อย และจะค่อยๆ หายเป็นปกติ

วิธีการดูแลตนเองหลังแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 1. ระวังแผลบริเวณที่รักษาอย่าให้โดนน้ำ 1 สัปดาห์
 2. นอนยกหัวสูงอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 3. ระวังอย่าขยี้ตาเด็ดขาด เพื่อป้องการแผลเกิดอาการอักเสบ
 4. รับประทานยาให้ครบ และปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด