ตกแต่งแคมนอก แคมใน (Labiaplasty)

ผู้หญิงมักมีสรีรวิทยาที่ซับซ้อน ในส่วนของจุดซ่อนเร้น ปัญหาแคมนอก (Labia majora) และแคมใน (Labia minorra) ยื่น มีขนาดไม่สมส่วนมาตั้งแต่เกิด หรือเกิดหลังคลอดบุตร ทำให้มีขนาดใหญ่หย่อนยาน ไม่กระชับ ก่อให้เกิดการบาดเจ็บจากการเสียดสีขณะเคลื่อนไหว การผ่าตัดตกแต่งแคม (Labiaplasty) เป็นวิธีการรักษาที่สามารถแก้ไขความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้

 เตรียมตัวอย่างไรก่อนผ่าตัด

  • งดยาหรืออาหารเสริม ที่ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น ยาแอสไพริน กระเทียม บุหรี่ หรือน้ำมันปลา อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัดตกแต่งแคม
  • สุขภาพแข็งแรง

ดูแลตัวเองอย่างไรหลังการผ่าตัด

  • ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก แผลจะมีอาการบวมเล็กน้อย และค่อยๆ ลดลงจนเป็นปกติ สามารถอาบน้ำทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดตามปกติ งดการใช้สบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดภายในต่างๆ
  • งดมีเพศสัมพันธ์ ระยะเวลา 6-8 สัปดาห์หลังจากผ่าตัดตกแต่งแคม       
  • ทานยาและปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์ อย่างเคร่งครัด