การตกแต่งเยื่อพรหมจารี (Hymenoplasty)

ความบริสุทธิ์ที่คุณสามารถเรียกกลับคืนมาได้

เยื่อพรหมจารี คือ เยื่อบุปากช่องคลอด ทำหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรกและสิ่งแปลกปลอมเข้าช่องคลอด เยื่อพรหมจารีฉีกขาดได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เช่น การออกกำลังกาย ขี่จักรยาน ขี่ม้า แอโรบิก ยิมนาสติก และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน อุบัติเหตุ ก็มีส่วนทำให้เกิดการฉีกขาดได้

การผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี(Hymenoplasty) เป็นการผ่าตัดเล็ก แพทย์จะใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความเสียหายของตัวเยื่อ โดยก่อนการผ่าตัด ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดมาก่อน และ ไม่อยู่ในช่วงใกล้มี หรือมีประจำเดือน

หลังการผ่าตัดตกแต่งเยื่อพรหมจารี ในระยะ 1-2 สัปดาห์แรก ควรงดการทำงานหนัก งดออกกำลังกาย งดการฉีดล้างช่องคลอด ไม่เดินมาก รับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการอักเสบของแผล และมาตรวจตามนัด