การรักษาปานด้วย เลเซอร์

เลเซอร์และความงาม » ใบหน้า

“ปาน”อุปสรรคความงามของผิวตั้งแต่เกิด ไม่ว่าจะเป็น ปานดำ ปานแดง หรือปานน้ำตาล การรักษาปานโดยทำให้หายหรือจางลงไม่ใช่เพื่อความสวยความงามเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันโรคผิวหนังอีกด้วย เพราะปานบางชนิดอาจกลายเป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็งผิวหนังได้ในอนาคต

ปานมีกี่ชนิด

1.ปานดำ มีลักษณะเป็นสีดำ สีน้ำตาลอ่อนหรือเข้ม อาจมีลักษณะเป็นรอยนูนเล็กน้อย ขอบอาจจะเรียบหรือหยักและอาจมีขน หรือไม่มีขน ก็ได้ แนะนำมาให้คุณหมอตรวจวินิจฉัย และรักษาอย่างตรงจุด

2.ปานแดง มีลักษณะเป็นปื้นสีแดง สีแดงเข้ม เมื่ออายุมากขึ้นจะมีลักษณะหนานูน เกิดจากความผิดปกติของเลือดชั้นในหนังแท้ พบได้ตั้งแต่แรกเกิด หรือมีลักษณะสีดำเข้มนูนเล็กน้อย พบได้ตั้งแต่แรกเกิด

วิธีการรักษา

•Q-switch Nd-YAG เป็นเลเซอร์ในกลุ่มที่ใช้รักษา ปานน้ำตาล 

•Q switch Ruby Laser คือ การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ทับทิม (Ruby Laser) มีความยาวคลื่น 694 นาโนเมตร รักษาปานดำ ปานโอตะ 

•Gold laser 585 laser มีความยาวคลื่น 585-595 nm  รักษาปานแดง

•Dual Yellow มี 2 ความยางคลื่น 2 ช่วงคือ แสงสีเหลือง ความยาวคลื่น 578 นาโนเมตร และแสงสีเขียว ความยาวคลื่น 511 นาโนเมตร รักษาทั้งปานน้ำตาล และปานแดง 

การเตรียมตัวก่อนการรักษาด้วยเลเซอร์

•ต้องรักษาสภาพผิวให้สะอาด ไม่มีการอักเสบหรือเป็นแผลใดๆ

•งดใช้เครื่องสำอางก่อนมาพบแพทย์

ขั้นตอนการรักษาด้วยเลเซอร์

•ทำความสะอาดผิวเตรียมพร้อมทายาชา

•หลังจากทายาชาประมาณ 45 นาที แพทย์จะทำการยิงเลเซอร์ด้วยความยาวคลื่น ที่เหมาะสมในบริเวณที่รักษา

การดูแลตนเองหลังจากทำเลเซอร์

•ใน 3-5 วันแรก ห้ามบริเวณที่ทำเลเซอร์ถูกน้ำ

•ห้ามแกะสะเก็ดแผล ปล่อยให้แผลหลุดเอง